Welcome to visit and serve you sincerely.

Q345B వర్గము ట్యూబ్

ఉత్పత్తి వివరణ ఇతర సిఫార్సులు
Q235B square tube is a square tube made of Q235B hot-rolled or cold-rolled strip rolled by process treatment.Q235B వర్గమైన ట్యూబ్ వుపయోగించుతుంది: మెకినికల్ ఉపకరణ ఉపకరణ, గ్లాస్ కర్టెన్ గోడ, మార్బెల్ కర్టెన్ గోడ ఆరికింగ్, ఓపి ఉపకరణ, కర్గో సహాయం, స్ట